رسانه تصویری
 

گزارش خبر 9 از شبكه جام جم در خصوص هفتمين نشست منطقه اي مجمع جهاني سلامت در جزيره كيش