رسانه تصویری
 

سخنرانی دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه در مراسم تشییع مرحوم استاد دکتر علیرضا یلدا