رسانه تصویری
 

گفتگو با دکتر جعفریان در گزارش خبري 30 مردادماه 1396 در خصوص علل ابتلا به بیماری کبد چرب