رسانه تصویری
 

ارائه گزارش شبكه خبر 16 آبان ماه 95 از دومين نمايشگاه فن بازار سلامت و گفتگو با دکتر جعفریان در حاشیه این گزارش