گزارش تصویری
 

یک شنبه 24 دی 1396 - 0:0
نشست رییس دانشگاه با دکتر جلیلی رییس موزه تاریخ پزشکی و هیئت همراه
سید میثم عطری