گزارش تصویری
 

پنج شنبه 7 دی 1396 - 0:0
بازدید دکتر ایازی معاون اجتماعی و دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت به همراه دکتر کریمی و دکتر بیگلر از پروژه ساختنان کنار اورژانس شریعتی
ولی الهی