گزارش تصویری
 

یک شنبه 16 مهر 1396 - 0:0
مراسم تکریم دکتر جعفریان، رئیس سابق و معارفه دکتر کریمی، سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران
جمشید ربیعی