گزارش تصویری
 

یک شنبه 2 مهر 1396 - 0:0
برگزاری مراسم افتتاحیه و رونمایی از پل ارتباطی ساختمان های قدیم و جدید و توسعه بخش های بیمارستان امیر اعلم با حضور رییس دانشگاه
نجمه باهو