گزارش تصویری
 

شنبه 7 مرداد 1396 - 0:0
بازدید رییس دانشگاه و هیئت همراه از پروژه های در حال احداث بیمارستان فارابی
حدادپور - قاضی میرسعید