گزارش تصویری
 

یک شنبه 8 مرداد 1396 - 0:0
بازدید رییس دانشگاه و هیئت همراه از پروژه در حال ساخت بیمارستان رازی
فریبا حفیظی