گزارش تصویری
مراسم تکریم دکتر غلامی و معارفه دکتر روئینی روسای پیشین و جدید مجموعه داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي و بيمارستاني دانشگاه
مراسم تکریم دکتر غلامی و معارفه دکتر روئینی روسای پیشین و جدید مجموعه داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي و بيمارستاني دانشگاه
آرشیو
از تا
جستجو

مراسم تکریم دکتر غلامی و معارفه دکتر روئینی روسای پیشین و جدید مجموعه داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي و بيمارستاني دانشگاه

بازدید رئیس دانشکده پزشکی از بیمارستان ضیائیان

هفتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه از نگاه دوربین دانشکده توانبخشی

دومین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه در سال 97

هفتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران