گزارش تصویری
نشست رییس دانشگاه و اعضای هیئت رییسه با اعضای هیئت علمی دانشکده دارو سازی
نشست رییس دانشگاه و اعضای هیئت رییسه با اعضای هیئت علمی دانشکده دارو سازی
آرشیو
از تا
جستجو

نشست رییس دانشگاه و اعضای هیئت رییسه با اعضای هیئت علمی دانشکده دارو سازی

بازدید دکتر عارف، دکتر بنیادی، دکتر حمزه، دکتر نیکفر و دکتر عابدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصدومین زلزله ی غرب کشور در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

اهدای جوایز یوسرن در دومین همایش جهانی یوسرن و در شهر خارکیف اوکراین

بازدید رییس دانشگاه از بیمارستان امام خمینی(ره) و عیادت از مجروحین حادثه زلزله کرمانشاه

همایش روز کتابداری