راهنما:
  • فاصله های بین عبارات به معنی «يا» می باشد. بعنوان مثال، حاصل جستجوی عبارت: « همایش داخلی » تمام مواردی است که شامل عبارت "همایش" يا "داخلی" باشند.
  • عبارت داخل گیومه از قاعده فوق مستثنی بوده و عیناً جستجو خواهند شد. بعنوان مثال، حاصل جستجوی عبارت: « "همایش داخلی" » تمام مواردی است که به طور دقيق شامل عبارت "همایش داخلی" باشند.
کاربر گرامی نتایج جستجو براساس همه گروه ها و همه زمان ها تا محدوده 300 مورد می باشد جهت مشاهده دقیق نتیجه لطفا دسته گروه و یا محدوده زمانی را انتخاب نمایید
سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
اقدام روابط عمومی در انتشار تاریخ شفاهی دانشگاه در قالب مصاحبه های هفتگی با اساتید ، در سایت دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خیلی بد

#