گزارش تصویری
نشست رییس دانشگاه با اعضای هیئت علمی دانشکده توانبخشی
نشست رییس دانشگاه با اعضای هیئت علمی دانشکده توانبخشی
آرشیو
از تا
جستجو

نشست رییس دانشگاه با اعضای هیئت علمی دانشکده توانبخشی

نشست ارزیابی جشنواره دانشجویی ابن سینا

بازدید دکتر بیگلر، معاون توسعه دانشگاه و مهندس منصوری مدیر کل اجرای طرح های ملی از روند ساخت بیمارستان 400 تختخوابی اسلامشهر

افتتاحیه واحد پزشکی ورزشی و ورزش درمانی بیمارستان روزبه

مراسم تکریم دکتر خراسانی و معارفه دکتر صادق نیت روسای پیشین و جدید مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)