گزارش تصویری
کارگاه خبرنویسی و نقد خبر ویژه کارکنان روابط عمومی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارگاه خبرنویسی و نقد خبر ویژه کارکنان روابط عمومی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
آرشیو
از تا
جستجو

کارگاه خبرنویسی و نقد خبر ویژه کارکنان روابط عمومی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

جلسه کمیته اجرایی هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت در سالن شورای طبقه هشتم ستاد

قهرمانی و نایب قهرمانی دو تیم تیراندازی بانوان و آقایان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مسابقات کارکنان دولت استان تهران

تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی تهران در چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی و دهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی

آئین افتتاحیه و پذیرش هشتمین دوره طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران