جلسات
 


با حضور دکتر کریمی نخستین نشست شورای دانشگاه در دوره مدیریتی جدید برگزار شد
در شورای دانشگاه پس از معرفی رئوس برنامه چهارساله دانشگاه در ارتباط با دانشکده‌ها، دستورالعمل فرآیند پیشنهاد مدیران گروه‌های آموزشی اصلاح و برگزیدگان نهایی جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه مشخص شد. همچنین با پیشنهادهای کمیته شناسایی و معرفی مشاهیر و مفاخر دانشگاه، پیشنهاد اعضای هیات علمی وابسته و اعطای پایه به اعضای هیات علمی حائز شرایط موافقت شد.
 ١٣٩٦/١١/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حضور رییس دانشگاه پنجاه و سومین نشست هیات امنا برگزار شد
در این نشست، گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی، شاخص‌های عملکرد، حسابرسی و همچنین پیشنهادهای دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضای هیات امنا به تصویب رسید.
 ١٣٩٦/١١/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حضور رییس دانشگاه نشست هیات رئیسه تشکیل شد
در هیات رئیسه دانشگاه برنامه فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه و رئوس برنامه معاونت بین‌الملل موردبررسی قرار گرفت.
 ١٣٩٦/١١/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقا مرتبه دانشگاهی 13 عضو هیات علمی دانشگاه در نشست هیات ممیزه
در دویست و سی و هفتمین نشست هیات ممیزه دانشگاه، پرونده 13 عضو هیات علمی برای ارتقا به مرتبه دانشیاری و استادی موردبررسی قرار گرفت.
 ١٣٩٦/١١/١١ - نظرات : ٠متن کامل >>
کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی تشکیل شد
دکتر کریمی بر فعال‌سازی کمیته اقتصاد درمان بیمارستان‌ها تأکید کرد
در نشست کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی، وضعیت داروخانه‌های بیمارستانی تشریح شد و راهکارهای افزایش نقدینگی بیمارستان‌ها با توجه به مطالبات معوقه آنان از سازمان‌های بیمه‌گر موردبررسی قرار گرفت.
 ١٣٩٦/١١/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>