جلسات
 


با حضور رییس دانشگاه پنجاه و سومین نشست هیات امنا برگزار شد
در این نشست، گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی، شاخص‌های عملکرد، حسابرسی و همچنین پیشنهادهای دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضای هیات امنا به تصویب رسید.
 ١٣٩٦/١١/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حضور رییس دانشگاه نشست هیات رئیسه تشکیل شد
در هیات رئیسه دانشگاه برنامه فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه و رئوس برنامه معاونت بین‌الملل موردبررسی قرار گرفت.
 ١٣٩٦/١١/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقا مرتبه دانشگاهی 13 عضو هیات علمی دانشگاه در نشست هیات ممیزه
در دویست و سی و هفتمین نشست هیات ممیزه دانشگاه، پرونده 13 عضو هیات علمی برای ارتقا به مرتبه دانشیاری و استادی موردبررسی قرار گرفت.
 ١٣٩٦/١١/١١ - نظرات : ٠متن کامل >>
کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی تشکیل شد
دکتر کریمی بر فعال‌سازی کمیته اقتصاد درمان بیمارستان‌ها تأکید کرد
در نشست کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی، وضعیت داروخانه‌های بیمارستانی تشریح شد و راهکارهای افزایش نقدینگی بیمارستان‌ها با توجه به مطالبات معوقه آنان از سازمان‌های بیمه‌گر موردبررسی قرار گرفت.
 ١٣٩٦/١١/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه هیات رئیسه دانشگاه برگزار شد
دکتر کریمی خواستار توجه به علوم پایه شد
در نشست هیات رئیسه دانشگاه، رئوس برنامه چهارساله معاونت اجتماعی و نتایج اعتبار بخشی موسسه ای در سطح ملی مورد بررسی قرار گرفت.
 ١٣٩٦/١١/٠٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>