انتصابات
 


انتصاب دكتر محمد شريعتي به سمت معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: دكتر علي جعفريان، رييس دانشگاه در حكمي دكتر محمد شريعتي را به سمت معاون بهداشت دانشگاه منصوب كرد.
 ١٣٩٤/٠٢/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر موسوي موحد به‌عنوان عضو كارگروه توزيع درآمد اختصاصي دانشگاه منصوب شد
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: دكتر علي جعفريان، طي ابلاغي، دكتر موسوي موحد، رئيس بيمارستان بهارلو را به‌عنوان عضو كارگروه توزيع درآمد اختصاصي دانشگاه منصوب كرد.
 ١٣٩٣/١٢/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آزاده چتروز با حكمي از سوي سرپرست دانشگاه به عنوان مديرامور مالي دانشگاه منصوب شد
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: دكتر جعفريان سرپرست دانشگاه طي حكمي آزاده چتروز را به سمت مديرامور مالي دانشگاه منصوب كرد.
 ١٣٩٢/٠٧/٠٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6